pozadi menu
česky po polsku


Partnerzy:
HORMEN CE a.s. Kvalitní terasa s.r.o. SCREEN SERVIS, spol. s r.o. Zdeněk Pilát

3 Etapy tworzenia projektu przez projektanta

Krok 1 – przygotowanie podkładu - Polega na analizie aktualnych możliwości środowiska ( lokalizacji, bezpośrednio nawiązującego środowiska – sąsiedzi, warunki przyrodnicze,powierzchnia, aktualny stan roślin – inwentaryzacja, powiazania wlaśnościowe, oraz sieci instalacyje itp.) Podstawowym elementem są marzenia i życzenia klienta.

Produktem jest kwestionariusz wypelniony przez klienta

Krok 2 – Studia – Studia rozumiemy jako krótki zarys, szkic przyszłego projektu. Jest bardzo ważnym gdyż stanowi podkład dla przyszłego projektu.

Chodzi o nawiązanie do analizy obecnych możliwości środowiska, a także życzeń klienta. W rezultacie powstaje graficzny układ podstawowych funkcji ogrodu – mieszkaniowe, rekreacyjne, użytkowe –który nawiązuje do estetycznych i funkcjonalnych obszarów zielonych, komunikacyjnych, wodnych, oraz elementów małej architektury ( pergole, altany, place zabaw itp.)

Obszary zieleni dzielimy na – rabaty bylinowe, grupy drzew i krzewów, solitiery drzew i krzewów.

Jego podstawowym wstępem jest podkład graficzny – plan, z skalą i legendą.( prosta wizualizacja w 3D) 1x kolorowy wydruk, + CD z zapisanymi dokumentami

Krok 3 – Projekt/projekt wykonawczy - Projekt szczegółowy – dokumentacja projektowa obejmuje:

  • prace przygotowawcze + studia (krok 1+krok 2)
  • szczegółowy plan nasadzeń roślin
  • cześć opisowa
  • wizualizacje
  • wykresy konstrukcyjne małej architektury

Plan nasadzeń roślin – Jest graficznyn fundamentem projektu. W nim jest zawarty spis wszystkich roślin ich dokładne rozmieszczenie według projektowanych wielkości i powierzchni obszarów uprawowych.

Jest wysoce specjalistycznym procesem, który wymaga wiedzy w zakresie wiadomości o pochodzeniu rośliny, a także wiedzy na temat ich potrzeb siedliskowych oraz ich aktualnych dostepności na rynku ( korzystna cena, dobra jakość dla klienta).

Produktem jest plan ogrodu widziany w rzucie z góry, projektowane rośliny są w pełni zcharakteryzowane (nazwa polska i łacinska) oraz poszczególne odmiany. Na projekcie widoczne są ciagi komunikacyjne, mała architektura, układy wodne, schemat instalacji nawadniających, stawy do kąpania, schemat instalacji oświetlenia i modelacje terenowe (w postaci warstwic) Projekty powstają w 3 specjalistycznych programach projekcyjnych w zalezności od wielkości założenia i zadania klienta. Skalę dostosowujemy do wielkości założenia i powierzchni poddanej działalności projektowej. Do projektu koncepcyjnego jest dołaczona legenda umozliwiająca jego płynne czytanie i rozumienie.

Cześć opisowa – W formie tekstowej zaznajamiamy klienta z idea układu przestrzennego, technologią realizacji projektu oraz wskazówkami dotyczącymi pielegnacji.

W cześci opisowej zawarte jest polskie i łacinskie nazewnictwo roślin wraz z ilością egzemplarzy

Produktem jest dokument tekstowy.

Cześć graficzna - aksonometria, przekroje, widoki, ilośc zależy od wielkości założenia

Produktem sa rysunki wyeksportowane z programu projektowego formatu 3D do formatu 2D lub krotka animacja całego projektowanego ogrodu.

Używane przez nas programy: SADOVNICKÉ PROJEKCE, GOOGLE SKECHUP, ARTLANTIS, BRIDSCAT