pozadi menu
česky po polsku


Partneři:
HORMEN CE a.s. Kvalitní terasa s.r.o. SCREEN SERVIS, spol. s r.o. Zdeněk Pilát

REALIZACE ROK 2013

Inventarizace zeleně města Hradec nad Moravicí, část III.

Komplexní údržba zeleně města Český Těšín

Údržba zeleně v Třineckých želazárnách

Komplexní údržba zeleně v privátních zahradách

Dětské Hřiště ul. Boženy Němcové, Třinec

Sloupnutí travního drnu a pokládka na nové místo

REALIZACE ROK 2012

Realizace vertikální zahrady v Sosnovci (Polsko) - ve spolupráci s fa. Ing. Zuzana Klusová

Realizace sadových úprav a koupacího jezírka Rezidence Nová Karolína v Ostravě

Realizace vodáreských objektů na území Moravskoslezského kraje

Realizace sadových úprav privátní zahrady v Oldřichovicích

Založení trávníku z travních koberců v privátní zahradě v Bystřici

Projekt a realizace obnovy zeleně na náměstí ČSA v Českém Těšíně

Komplexní údržba zeleně města Český Těšín

Zajištění péče o zvláště chráněné území Moravskoslezského kraje - Pod hájenkou Kyčera, Velké Doly, Vřesová stráň

Založení trávníku a realizace dopadových ploch dětského hřiště v areálu Penzion Ovečka

Inventarizace zeleně města Hradec nad Moravicí, část II.

Realizace sadových úprav privátní zahrady v Pržně

Zajištění komplexní údržby zeleně v privátních zahradách Bystřice, Oldřichovice, Smilovice, ...

Celoroční údržba zeleně firemních areálů, průmyslových objektů: generální ředitelství TŽ, a.s., ředitelství D5, a.s., areál PRO NORTH CZECH, a.s., pobočka WALMARK a.s. v Českém Těšíně

Zajištění komplexní péče o zeleň v objektech společnosti VITALITY SLEZSKO, s.r.o.

Celoroční péče o zelenou střešní zahradu TENIS HOTEL VITALITY, a.s.

REALIZACE ROK 2011

Projekt a realizace střešní zahrady na Hotelu Vitality

Realizace vertikální zahrady v divadle Aréna v Ostravě

Údržba zeleně vodárenských objektů na území Mokraskoslezského kraje

Zhotovení mlatových zpevněných ploch v parku A. Sikory v Českém Těšíně

Projekt a realizace sadových úprav okolí penzionu Ovečka v Nýdku

Realizace sadových úprav a hřiště pro petanque v areálu DDM Třinec

Terénní úpravy a založení zelené plochy v okolí Hotelu Vitality ve Vendryni

Zhotovení parkoviště v areálu Vitality Slezsko a.s. ve Vendryni

Dodávka a montáž mlžícího systému v centru obce Dolní Kubín (Slovensko)

Inventarizace zeleně Hradce nad Moravicí

Realizace sadovnickcýh úprav před budovou obecního úřadu v Bystřici

Realizace terénních úprav a založení trávníku po stavbě v areálu 4. ZŠ v Třinci

Údržba městských pozemků v extravilánu Třince

Realizace výsadby remízu Pod Kafarnou, okres Opava

Realizace výsadby aleje Kozlovice, okres Frýdek - Místek

Realizace sadovnických úprav v obcí Milíkov

Realizace sadových úprav privátní zahrady I.

Realizace koupacího jezírka a rekonstrukce privátní zahrady

REALIZACE ROK 2010

Projekt a realizace „Revitalizace městské zeleně v Českém Těšíně“ – z dotačních programu Operačního fondu životního prostředí

Projekt a realizace „Sadovnických úprav v obci Bystřici nad Olší“

Realizace sadovnické úpravy „Kavárny NOIVA v Českém Těšíně

Projekt a realizace ,, jízdárna VITALITY v Bystřici"

Realizace ,, Náhradní výsadby stromů v Třinci "

Projekt a realizace ,, Ozelenění protihlukového valu v areálu fa.NEHLSEN s.r.o. v Třinci

Projekt a realizace koupacího jezírka v privátní zahradě

Provádění péče o zvláště chráněné území Velké Doly, Hájenka Kyčera

REALIZACE ROK 2009

Realizace „Sadovnických úprav nového hřbitova v Bystřici nad Olší“

Projekt a realizace ,,Kruhového objezdu v centru obce Bystřice nad Olší "

Realizace ,, Sadovnických úprav areálu městské knihovny Český Těšín v Dolním Žukově "

Projekt a realizace ,,Sadovnických úprav kolem sídla fa. Domaster s.r.o. v Něborech

Založení trávníku trávními drny na koupališti STARS v Třinci

Realizace ,, Externí střešní zahrady na budově technického zázemí BESKYDSKÉ GOLFOVÉ a.s. v Ropici "

Realizace ,, Výsadby stromů v Nemocnici Havířov "

Projekt a instalace ,, Mlžícího systému na válcovnu D v TŽ, a.s. "

REALIZACE ROK 2008

Projekt a realizace ,,Demolice chodníku a ozelenění ul.Jablunkovská v Českém Těšíně "

Realizace ,,Střešní zahrada administrativní budovy Hyundai Nošovice "

Projekt a realizace ,, Sadovnických úprav v areálu Jubilení Masarykovy mateřské a základní školy v Třinci "

Projekt a realizace ,,Sadovnických úprav areálu fa. PRO NORTH CZECH, a.s "

Projekt a realizace ,, Ozelenění skládky Něboranka 3. etapa"

Projekt a realizace ,, Sadovnických úprav areálu fa. NETIS a.s v Dolní Lutyni "

REALIZACE ROK 2007

Projekt a realizace ,, Sadovnických úprav ředitelství D5, a.s."

Projekt a realizace výsadby stromů v rámci ,, Revitalizace složiště popílku pro ENERGETIKU TŘINEC, a.s.

Založení travnatých tribun na atletickém stadionu ,, Stars v Třinci "

Projekt a realizace ,, Sadovnických úprav areálu fa. WALMARK a.s. v Českém Těšíně "

Projekt a realizace ,, Sadovnických úprav kolem válcovny D TŽ a.s. "

Projekt a realizace ,, Sadovnických úprav ředitelsví ENERGETIKA TŘINEC a.s. "

Projekt a realizace ,, Sadovnických úprav areálu konírny VITALITY SLEZSKO a.s. v Bystřici nad Olší "

Projekt a realizace ,, Sadovnických úprav fa. DRUTEX a.s.

Projekt a realizace ,, Sadovnických úprav fa. AUTEL v Třinci "

Projekt a realizace ,, Ozelenění skládky Něboranka 2. etapa "

Projekt a realizace privátní zahrady ve Vendryni

REALIZACE ROK 2006

Projekt a realizace ,, Sadovnických úprav areálu VITALITY SLEZSKO a.s. ve Vendryni "

Projekt a realizace ,, Ozelenění parkoviště u hlavní jídelny TŽ a.s."

Projekt a realizace ,, Ozelenění skládky Něboranka 1. etapa "

Projekt a realizace ,, Protipovodňového valu kolem válcovny C TŽ,a.s.

Projekt a realizace ,, Sadovnických úprav před hlavní budovou golfového hřiště BESKYDSKÉ GOLFOVÉ a.s."

Výsadba magnolií na nám.Míru v Třinci

Projekt a realizace ,, Sadovnických úprav areálu Speciální školy v Třinci "

Projekt a realizace ,, Ozelenění biocentra na soutoku řek Olše a Tyrky "

Projekt a realizace privátní zahrady v Bystřici

REALIZACE ROK 2005

Projekt a realizace "Sadovnických úprav generálního ředitelství TŽ,a.s."

Projekt a realizace ,, átria Vysoké školy báňské "

Projekt a realizace privátní zahrady v Bystřici

REALIZACE ROK 1992

první projekt a realizace privátní zahrady