pozadi menu
česky po polsku


Partnerzy:
HORMEN CE a.s. Kvalitní terasa s.r.o. SCREEN SERVIS, spol. s r.o. Zdeněk Pilát

REALIZACJE ROK 2013

Inwentaryzacja zieleni w mieście Hradec nad Moravici, cześć III

Kompleksowa pielegnacja zieleni w miescie Czeski Cieszyn

Pielegnacja zieleni na terenie Huty Trzynieckiej

Kopmleksowa pielegnacja prywatnych ogrodw

Wykonanie placu zabaw na ulicy Bozeny Niemcowej w Trzyncu

Zerwanie trawnika z jednego ogrodu i przeniesienie darni do drugiego ogrodu.

REALIZACJE ROK 2012

Realizacja wertykalnego ogrodu w Sosnowcu- przy współpracy z firmą ing. Zuzana Klusová

Ralizacja projektu zagospodarowania terenu wraz z stawem ogrodowym przy obiekcie Nowa Karolina w Ostrawie

Pielęgnacja obiektów ujecia wody dla Województwa Morawskośląskiego

Projekt i wykonanie prywatnego ogrodu w Oldrzychowicach

Założenie trawnika z rolki w prywatnym ogrodzie w Bystrzycy

Projekt i realizacja zagospodarowania zieleni na placu CSA w Czeskim Cieszynie

Kompleksowa pielęgnacja zieleni w Czeskim Cieszynie

Pielegnacja terenow obszarowch chronionych wojewodztwa Morawskoslaskiego - Pod lesniczowka Kiczera, Wielkie DoŁy, Wrzosowy stok

Założenie trawnika oraz przygotowanie bezpiecznej nawierzchni pod plac zabaw w pensjonacie Owieczka

Inwentaryzacja zieleni w mieście Hradec nad Moravici, cześć II

Założenie prywatnego ogrodu w Pržně

Kompleksowa pielęgnacja zieleni w prywatnych ogrodach w Bystrzycy, Oldrzychowicach i Śmiłowicach

Całoroczna pilęgnacja zieleni na terenach firmowych: obiektów administracyjnych dyrekcji huty trzynieckiej , firmy D5, PRO NORTH CZECH, oddziału WALMARK w Czeskim Cieszynie

Komplesowa pielęgnacja zieleni w obiektach VITALITY SLEZSKO, s.r.o.

Całoroczna pielęgnacja ogrodu na dachu TENIS HOTEL VITALITY, a.s.

REALIZACJE ROK 2011

Projekt i realizacja ogrodu na dachu Hotelu Vitality

Realizacja wertykalnego ogrodu na terenie teatru „Arena“ w Ostrawie

Pielęgnacja zieleni obiektów wodogospodarczych na terenie Morawskosląskiego kraju

Realizacja żwirowych utwardzonych nawierzchni w parku A.Sikory w Czeskim Cieszynie

Projekt i realizacja zagospodarowania terenu wokół pensjonatu Owieczka w Nydku

Projekt i realizacja zagspodarowania terenu oraz placu do gry w kule (Pétanque) na terenie Domu dziecka w Trzyńcu

Projekt i realizacja zagospodarowania tereu wokół hotelu Vitality w Wędryni

Stworzenie miejsc parkingowych wokół firmy Vitality Slezsko a.s w Wędryni

Dostawa i instalacja systemu mgielnego w centrum miasta Dolny Kubin (Słowacja)

Inwentaryzacja zieleni w mieście Hradec nad Moracici I etap

Projekt i realizacja zagospodarowania terenu przed budynkiem Urzędu Miasta w Bystrzicy

Uprawy terenu po pracach budowlanych- założenie trawników na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Trzyńcu

Pielęgnacja terenów zielonych na terenie miasta Trzyniec

Realizacja zadrzewień śródpolnych polami Pod Kafarnou powiat Opawski

Realizacja nasadzeń aleji Kozłowice, powiat Frydek Mistek

Realiacja zagospodarowania terenu przy boisku sportowym w Milikowie

Realizacja prywatnego ogrodu

Realizacja prywatnego ogorodu wraz z stawem kąpielowym

REALIZACJE ROK 2010

Projekt i realizacja rewitalizacja zieleni miejskiej w Czeskim Cieszynie z dotacji UE

Projekt i realizacja zmian zieleni w krajobrazie Bystzycy

Zagospodarowanie terenu wokól kawiarni NOIVA w Czeskim Cieszynie

Projekt i realizacja terenu oraz mgielny system wokól krytej ujezdzalni VITALITY w Bystrzycy

Wymiana nasadzeń drzew w Trzyncu

Projekt i realizacja zielonego przeciw dzwiekowego walu na terenie firmy NEHLSEN s.r.o. w Trzyncu

Projekt i realizacja stawu kąpielowego w ogrodzie prywatnym

Ochrona rezerwtu Wielkie Doły, Hájenka Kyčera

REALIZACJE ROK 2009

Zmiana projektu i realizacja zagospodarowania terenu nowego smentarza w Bystrzycy

Projekt i realizacja ronda w centrum Bystrzycy

Realizacja zagospodarowania terenu wokól miejskiej biblioteki Czeski Cieszyn oddzial w Žukowie

Projekt i realizacja zagospodarowania terenu wokól firmy Domaster w Nieborach

Zalozenie trawnika z rolki na kapielisku miejsim w Trzyncu

Projekt i realizacja zielonego dachu na jednym z budynków na terenie pola golfowego BESKYDSKÉ GOLFOVÉ a.s w Ropicy

Wysadzenie drzew na terenie szpitala w Hawirzowie

Instalacja mgielnego systemu na walcowni D w hucie Trzyniec

REALIZACJE ROK 2008

Projekt i realizacja rozbiorki chodniku i zamiana na pas zieleni ul.Jablonkowskiej w Czeskim Cieszynie

Realizacja zielonego dachu na budynku firmy Hyudnai w Noszowicach

Projekt i realizacja zagospodarowania wokól Jubileuszowego przedszkola i szkoly podstawowej w Trzyńcu

Projekt i realizacja zagospodarowania terenu firmy PRO NORTH,a.s.

Projekt i realizacja rekutywacji skladowiska Nieboranka 3 etap

Projekt i realizacja zagospodarowania terenu wókol firmy NETIS a.s. v Dolnej Lutyni

REALIZACJE ROK 2007

Projekt i realizacja zagospodarowania terenu wókol budynku dyrekcji firmy D5 a.s w Trzyńcu

Projekt i realizacja nasadzen drzew w ramach rewitalizacji skladowiska popiolu hitniczego na terenie Energetyki Tryniec

Zalozenie trawnikowych trybun na stadione STARS w Tryńcu

Projekt i realizacja zagospodarowania terenu wókol firmy Walmark a.s. w Czeskim Cieszynie

Projekt i realizacja zagospodarowania terenu wókol walcowni D w hicie Trzyniec

Projekt i realizacja zagospodarowania terenu wókol budynku dyrekcji firmy Energetyki Trzynieckiej a.s

Projekt i realizacja zagospodarowania terenu wókol stajni VITALITY SLEZSKO a.s w Bystrzicy

Projekt i realizacja zagospodarowania terenu wokól firmy DRUTEX w Trzyncu

Projekt i realizacja zagospodarowania terenu wokól firmy Autel w Trzyncu

Projekt i realizacja rekutywacji skladowiska Nieboranka 2 etap

Realizacja prywatnego ogrodu

REALIZACJE ROK 2006

Projekt i realizacja zagospodarowania terenu wókol pola minigolfowego VITALITY SLEZSKO a.s w Wendryni

Projekt i realizacja rekutywacji parkingu przy glownej stolowce huty Trzyniec

Projekt i realizacja rekutywacji skladowiska Nieboranka 1 etap

Projekt i realizacja przeciwpowodziwego walu wokól walcowni C huti Trzyniec

Projekt i realizacja zagospodarowania terenu przed glownym budynkiem pola golfowego BESKYDSKÉ GOLFOVÉ a.s vw Ropicy

Wysadzenie magnoli na placu Pokoju w Trzyncu

Projekt i realizacja zagospodarowania terenu wókol Specjalnej szkoly w Trzyncu

Projekt i realizacja rekultywacji brzegu rzeki (nasadzenia drzew i wzmacnianie brzegu)na styku Olzy i Tyrki

REALIZACJE ROK 2005

Projekt i realizacja zagospodarowania terenu przed glownego budynku dyrekcji huty Trzynec

Projekt i realizacja atrium w Wyzszej Szkole w Banske

Projekt i realizacja prywatnego ogrodu

REALIZACJE ROK 1992

Pierwszy projekt i realizacja prywatnego ogrodu